top of page
IMG-20211231-WA0017__01__01__01-01.jpeg

על הטיפול הפסיכודינמי

טיפול פסיכודינמי הינה פרשנות פסיכולוגית של תהליכים נפשיים ורגשיים המושרשת בפסיכואנליזה המסורתית והוא מהווה שם כולל למגוון שיטות טיפול שמקורן בפסיכואנליזה הפרוידיאנית. פרשנות זו שואבת את מקורותיה מתאוריות יחסי האובייקט, פסיכולוגית האגו ופסיכולוגיית העצמי. הטיפול פותח כחלופה פשוטה יותר, וארוכה פחות לפסיכואנליזה. בסיסה בהנחה כי סימפטומים נפשיים פורצים על רקע גורמים רגשיים לא מודעים. הטיפול הפסיכודינמי שואף לעסוק ביסוד וגיבוש תהליכים פסיכולוגיים. בדרך זו הוא שואף להפחית את הסימפטומים ולשפר את חיי האנשים. בהתאם לתפיסה זו, טיפול פסיכודינמי הוא טיפול אשר יוצא מהנחה כי המפגש הטיפולי הוא מפגש המכוון להרחבת מודעותו העצמית של האדם תוך התמקדות במספר אלמנטים מרכזיים: עיבוד חוויות עבר. עיבוד קשרים משמעותיים והתנסות בקשר בין אישי ורגשי.
 

עקרונות הליבה של טיפול פסיכו -דינמי

בטיפול פסיכודינמי, המטפלים מסייעים למטופלים לקבל תובנה על חייהם ובעיותיהם העכשויות. הם גם מעריכים דפוסי חשיבה והתנהגות שאנשים מפתחים לאורך זמן. לשם כך המטפלים בוחנים גורמי חיים מסוימים עם המטופלים:

 • רגשות

 • מחשבות

 • חוויות מוקדמות מהחיים

 • אמונות
   

הכרה בדפוסים החוזרים על עצמם יכולה לסייע לאנשים לראות כיצד הם נמנעים ממצוקה או מפתחים מנגנוני הגנה על מנת להתמודד. תובנה זו עשויה לאפשר להם להתחיל לשנות דפוסים האלה.

הקשר הטיפולי הינו חשוב מאד בטיפול הפסיכודינמי. הוא יכול להדגים כיצד אדם מתקשר עם דמויות חשובות בחייו כגון חבריו ובני משפחתו. בנוסף, יחסי ההעברה בטיפול יכולים לסייע להבין כיצד מערכות היחסים המוקדמות של המטופל משפיעות עליו כיום. העברה היא למשל, העברת רגשות האדם כלפי הורה מסויים, אל המטפל. מבט אינטימי זה על מערכות יחסיו הבין אישיות של המטופל, יכול לעזור לו להבין את חלקו בדפוסי מערכות יחסיו. הבנה זו עשויה לסייע לו לשנות את הדינמיקה הזו.

טיפול פסיכודינמי מיועד לאנשים, זוגות, משפחות או קבוצות. ניתן להשתמש בו כטיפול לטווח קצר או ארוך טווח. טיפול פסיכודינמי ארוך טווח עשוי להימשך שנתיים ויותר.

גישה אל הלא מודע

אנשים נוטים לפתח מנגנוני הגנה. מנגנוני הגנה עשויים לשמר רגשות, זיכרונות וחוויות כואבים בלא מודע. כמה מנגנוני הגנה נפוצים כוללים:

 • הַכחָשָׁה

 • הַדחָקָה

 • רציונליזציה
   

בטיפול פסיכודינמי המטפל מעודד את המטופלים לדבר בחופשיות על רגשותיהם, רצונותיהם ופחדיהם. פתיחות עשויה לעזור לחשוף רגשות פגיעים שנדחקו אל מחוץ למודעות. על פי התיאוריה הפסיכודינמית, ההתנהגות מושפעת ממחשבה לא מודעת. עיבודן של אותן רגשות פגיעים או כואבים, עשויים להפחית או לפתור  את מנגנוני ההגנה.

bottom of page